سازمان ملل: شمار پناهجویان به هفتاد میلیون نفر رسیده
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سازمان ملل: شمار پناهجویان به هفتاد میلیون نفر رسیده

به مناسبت روز جهانی پناهجو، سازمان ملل متحد گزارش سالانه اش درباره آوارگان را منتشر کرده است. شمار آنها به بیش از هفتاد میلیون نفر رسیده است. اکثرشان در کشورهای کم درآمد زندگی می کنند. پرهام قبادی نگاهی کرده به گزارش سازمان ملل