نگرانی از بازگشت دوباره فلج اطفال به پاکستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی از بازگشت دوباره فلج اطفال به پاکستان

بیماری فلج اطفال در بسیاری از مناطق جهان از بین رفته است. اما در پاکستان تعداد افراد مبتلا در حال افزایش است. امسال بیش از ۲۰ مورد گزارش شده. بی اعتمادی به طرح واکسیناسیون از علل این افزایش است. در سال های گذشته عده زیادی از مجریان طرح واکسیناسیون کشته شده اند.

شومیلا جعفری گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط