گزارش‌های بی‌بی‌سی فارسی در مورد واکسیناسیون؛ روایت یک مبتلا به فلج اطفال
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش‌های بی‌بی‌سی فارسی در مورد واکسیناسیون؛ روایت یک مبتلا به فلج اطفال

سازمان بهداشت جهانی واکسن گریزی و مخالفت با واکسیناسیون را یکی از ۱۰ تهدید اصلی برای سلامت کودکان در سال ۲۰۱۹ خوانده است. در حقیقت تنها در آمریکا تعداد کسانی که طی ۱۵ سال گذشته واکسن نزدند، سه برابر شده است. در قسمت سوم مجموعه گزارش های واکسیناسیون؛ بحران اعتماد، امیر پیام به دیدار یکی از آخرین بازماندگان شیوع فلج اطفال در آمریکا رفته است.