درخواست برای پیگیری پرونده قتل خاشقجی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

درخواست برای پیگیری پرونده قتل خاشقجی

با گذشت یک هفته از انتشار گزارش سازمان حقوق بشر سازمان ملل از قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار سعودی، در مقر این سازمان در ژنو نشستی برگزار شد با عنوان خاموش کردن صدای مخالف. در این نشست، نامزد آقای خاشقجی و گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار پیگیری نتایج این تحقیق شدند.

مسعود آذر گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط