گزارش‌های بی‌بی‌سی فارسی در مورد واکسیناسیون؛ روایت یک نجات یافته
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش‌های ویژه بی‌بی‌سی فارسی از بحران اعتماد به واکسیناسیون؛ بازگشت سرخک ممکن است پسر من را بکشد

ایالت نیویورک به تازگی قانونی تصویب کرده که از این پس به والدین اجازه نمی‌دهد به بهانه عقاید مذهبی فرزندانشان را از واکسن زدن منع کنند.

پزشکان معتقدند واکسن نزدن کودکان علاوه بر در معرض خطر قرار دادن آنها برای افرادی که به دلایل پزشکی قادر به دریافت واکسن نیستند هم خطر جدی محسوب می‌شود.

امیر پیام در چهارمین قسمت از مجموعه واکسیناسیون؛ بحران اعتماد به دیدن مادری رفته که فرزندش به تازگی از سرطان خون نجات یافته است اما سلامتی او در گرو واکسیناسیون همگانی است.

قسمت‌های پیشین این مجموعه را اینجا ببینید

قسمت اول: گزارش‌های ویژه بی‌بی‌سی فارسی از افزایش مخالفت با واکسیناسیون

قسمت دوم: سآیا سرخک به آمریکا بر می‌گردد؟

قسمت سوم: کاش به جنگ ویتنام می‌رفتم اما فلج اطفال نمی‌گرفتم

موضوعات مرتبط