رونمایی از' معامله قرن' در بحرین
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رونمایی از' معامله قرن' در بحرین

نشستی جنجالی که به کنگره معامله قرن معروف شده، اندکی پیش در منامه پایتخت بحرین آغاز شد. در این نشست که با سخنرانی جارد کوشنر داماد و مشاور رئیس جمهور امریکا گشایش یافت، نمایندگان چند دولت عربی و شماری از شرکتها و نهادهای مالی جهان برای جمع آوری کمک مالی جهت سرمایه گذاری در سرزمینهای فلسطینی نشین گرد هم آمده اند. اما بسیاری از مردم و دولتهای منطقه هدف از این نشست را اجرای معامله قرن می دانند یعنی گذشتن فلسطینیان از حق خود در حاکمیت بر بیت المقدس و بازگشت به سرزمین خود در برابر دریافت پول. از میان دولتهای عربی تنها عربستان سعودی، بحرین، امارات، اردن، مصر و مراکش شرکت کرده اند اما مقامهای میان پایه را به نشست فرستاده‌اند.

مهرداد فرهمند گزارش می‌دهد.