نشست منامه و معامله قرن چرا جنجالی شد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نشست منامه و معامله قرن چرا جنجالی شد؟

نشست کمک به فلسطینیان، موسوم به صلح برای رفاه، امروز در منامه پایتخت بحرین به کار خود پایان می دهد. این نشست که به ابتکار دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا برگزار شده و داماد و مشاورش جارد کوشنر دیشب آن را افتتاح کرد، به کنگره معامله قرن معروف شده و اعتراضهای فراوانی برانگیخته است . مهرداد فرهمند درباره دستور کار این نشست و اینکه چرا این قدر جنجالی شده است گزارش می‌دهد.