اردوغان رئیس بانک مرکزی را برکنار کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اردوغان رئیس بانک مرکزی را برکنار کرد

رئیس جمهور ترکیه، رئیس بانک مرکزی این کشور را برکنار کرد. رجب طیب اردوغان در فرمانی، پس از برکناری مراد چتین قایا، معاون او را جانشینش کرد. برکناری رئیس بانک مرکزی اعتراضاتی برانگیخته و منتقدان، آن را ناسازگار با استقلال بانک مرکزی می‌دانند. مراد چتین قایا با آقای اردوغان و وزیر اقتصاد ترکیه که داماد اوست، از مدتها پیش در سیاست‌های اقتصادی اختلاف داشت که سرانجام به برکناری او انجامید. مهرداد فرهمند نگاهی دارد به دلائل این برکناری.