رژه جهانی افتخار دگرباشان به لندن رسید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رژه جهانی افتخار دگرباشان به لندن رسید

مراسم رژه و پایکوبی جنبش جهانی موسوم به دگرباشان به لندن رسید. پایتخت بریتانیا امروز شاهد بزرگترین رژه گروه‌هایی با گرایش‌های جنسی مختلف بود. این مراسم که اصطلاحا به رژه رنگین کمان‌ها مشهور شده امسال با حمایت و حضور نهادهای دولتی و بخش خصوصی همراه بوده.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد:

موضوعات مرتبط