نیوزیلند با راست‌های افراطی جهان در ارتباط بوده
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نیوزیلند با راست‌های افراطی جهان در ارتباط بوده

سه ماه از زمانی که یک راستگرای افراطی با حمله مسلحانه به دو مسجد در شهر کرایست چرچ نیوزیلند بیش از ۵۰ نفر را کشت، می‌گذرد. حالا بی بی سی به مدارکی دست پیدا کرده که نشان دهنده ارتباط های او با راستگراهای افراطی بین المللی است. شبکه‌های کدگذاری شده و مخفی در اینترنت جایی است که افراط گرایان برای سازماندهی همفکرانشان استفاده می‌کنند.

گوردن کوررا گزارش می‌دهد.