انتقاد یک سفیر، ‎خشم یک رئیس جمهوری... لندن و واشنگتن به کجا می روند؟

ترامپ و می حق نشر عکس Reuters

هفتاد و سه سال پس از آنکه وینستون چرچیل نخست وزیر پر آوازه بریتانیا عبارت "پیوند/رابطه ویژه" میان کشورش با آمریکا را بر سر زبانها انداخت، این پیوند به طور بی سابقه ای به چالش کشیده شده است.

آقای ترامپ حتی پیش از ریس جمهور شدنش با حمایت از "برگزیت" وارد دعوای سیاسی داخل بریتانیا شده بود. او پس از به قدرت رسیدنش هم بر سر مسایل متنوع از برجام گرفته تا ناتو و توافق مبارزه با گرمایش زمین با بریتانیا زاویه پیدا کرده بود.

مخالفت‌های بخش قابل توجهی از افکار عمومی بربتانیا با سیاست های آقای ترامپ که رهبران حزب اصلی مخالف کارگر هم با آن همراهی می کنند بر نارضایتی کاخ سفید افزود.

ریس جمهوری آمریکا همچنین در چندین اظهارنظر از خانم می نخست وزیر بریتانیا به خاطر مسیری که برای به ثمر رساندن خروج بریتانیا از اروپا پیش گرفته انتقاد کرده.

اما هیج یک از این دست اندازها در روابط لندن-واشنگتن به اندازه واکنش آقای ترامپ به انتقادهای درز کرده هفته پیش سفیر بریتانیا از او که در آن رئیس جمهوری آمریکا و کاخ سفید را ناکارآمد و سرگردان خوانده بود، پایه های "رابطه ویژه" دو کشور را با شک و تردید روبه رو نکرد.

خشم و توهین های رئیس جمهوری آمریکا به سفیر کشور دوست و متحد و استعفای روز چهارشنبه این سفیر واقعه ای بی سابقه در تاریخ معاصر روابط دو کشور است.

در حالی که نگاه منفی آقای ترامپ به بعضی متحدان سنتی واشنگتن به ویژه اروپایی ها از دید بسیاری از ناظران علت اصلی روابط پر تنش میان دو قاره در دو سال و نیم گذشته است اما وضعیت کنونی روابط با رهبران لندن که همیشه از پاریس و برلین به واشنگتن نزدیک تر بوده اند را نمی توان فقط محصول دید دونالد ترامپ به روابط بین الملل دانست.

واقعیت خروج احتمالی بریتانیا از اروپا این کشور را بیش از هر زمانی نیازمند یک توافق تجاری جدید با آمریکا کرده است. اقتصاد آن کشور به روی خوش رهبران آمریکا به چنین توافقی و "رابطه ویژه" وابسته است.

معادله جدیدی که مقاومت در برابر رئیس جمهوری آمریکا و پاسخ دادن به تحمل ناچیز آقای ترامپ در برابر انتقاد را سخت می کند.

سفیر فعلی بریتانیا در حالی چمدانهایش را می بندد که میراث او برجسته کردن موازنه قدرت ایست که به سوی تسلط هر چه بیشتر واشنگتن بر لندن پیش می رود.

چه آقای جانسون که رابطه بهتری با آقای ترامپ دارد به نخست وزیری برسد چه هر کس دیگری و چه سفیر جدید که منصوب خواهد شد حواسش را جمع کند که کلامی که به آقای ترامپ بربخورد نگوید چه نه، واقعیت های جدید بریتانیای جدا از اروپا دولت آن کشور را وادار خواهد کرد خیلی فراتر از هفتاد و سه سال گذشته نگران و مراقب هر آنچه از "رابطه ویژه" باقی مانده، باشد.

موضوعات مرتبط