یاران اردوغان رقیبش می‌شوند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یاران اردوغان رقیبش می‌شوند

علی باباجان وزیر پیشین امور خارجه و اقتصاد ترکیه و از بنیانگذاران حزب حاکم بر این کشور می‌گوید قصد دارد حزب تازه‌ای راه بیندازد. آقای باباجان سه روز پیش، از عضویت در حزب عدالت و توسعه کناره گیری کرده بود. خبر تشکیل حزب تازه ای به رهبری او زمانی اعلام می شود که حزب حاکم عدالت و توسعه اخیرا در انتخابات شهرداری استانبول شکست خورده است.

مهرداد فرهمند گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط