السالوادور؛ مادرانی که به جرم سقط جنین زندانی می‌شوند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

السالوادور؛ مادرانی که به جرم سقط جنین زندانی می‌شوند

ممنوعیت سقط جنین در السالوادور، باعث زندانی شدن بسیاری از زنان و دختران در این کشور شده؛ حتی اگر فرزندشان مرده به دنیا آمده باشد، یا جنین خودش سقط شده باشد. روز دوشنبه، یک زن ۲۱ ساله به اتهام کشتن نوزاد خود در دادگاه تجدید نظر حاضر می شود تا ثابت کند که سقط جنین عمدی نکرده است.

اورلا گیرین از سان سالوادور گزارش می دهد.