دختربچه شش ساله و جنگزده یمنی چگونه چشمی تازه پیدا کرد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دختربچه شش ساله و جنگزده یمنی چگونه چشمی تازه پیدا کرد؟

پاییز سال گذشته بی‌بی‌سی با یسری و خانواده‌اش در سرزمین درگیر جنگ یمن ملاقات کرد. یک تومور سرطانی پیشرفته چشم چپش را درگیر کرده بود ولی او امکان درمان نداشت. حالا شرایط عوض شده است. داستان یسری را ببینید.

موضوعات مرتبط