باز شدن دالانهای هرم 4 هزار و 500 ساله مصر به روی گردشگران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

باز شدن دالان‌های هرم ۴ هزار و ۵۰۰ ساله مصر به روی گردشگران

درست در جنوب شهر قاهره، یک هرم باستانی که مقطعی کلیدی از سیر تکامل احداث اهرام مصر را نشان می‌دهد، به روی گردشگران باز شده است.

این هرم که به هرم خمیده معروف است، بیش از ۴۵۰۰ سال پیش ساخته شده. حالا گردشگران می‌توانند از دالانی باریک، پایین بخزند و در دو حجره در عمق این هرم، بگردند. گزارشی از تیم آلمن:

موضوعات مرتبط