تلاش یک فعال حقوق زنان برای حمایت از مادران مراکشی که ازدواج نکرده‌اند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش یک فعال حقوق زنان برای حمایت از مادران مراکشی که ازدواج نکرده‌اند

سالانه بیش از ۲۵ هزار زن در مراکش خارج از چارچوب ازدواج نوزادشان را به دنیا می آورند، در کشوری که رابطه جنسی بدون ازدواج غیرقانونی است و باعث انزوای زنان می شود. اما این شرایط، یک زن مراکشی به نام عایشه شنا را به فکر انداخت تا برای حمایت از حقوق مادران ازدواج نکرده و کودکان آنها کارزاری را شروع کند.