لغو معامله اف۳۵: ترکیه بیشتر ضرر کرد یا آمریکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

لغو معامله اف۳۵؛ ترکیه بیشتر ضرر کرد یا آمریکا

آمریکا می‌گوید‌ قرارداد فروش جنگنده رادارگریز اف سی و پنج به ترکیه لغو می‌شود. این تصمیم، به دنبال ورود اولین محموله از سامانه پدافند هوایی اس-چهارصد روسیه به ترکیه گرفته شده که واشنگتن، پیشتر آنکارا را از خریداری آن منع کرده بود. امریکا همچنین گفته قراردادی را که برای تولید برخی قطعات اف سی و پنج در ترکیه بسته بود، لغو می‌کند. بسیاری، این اقدام را نقطه عطفی در روابط امریکا و ترکیه می‌دانند که بیش از شصت سال، پیشینه همکاری نظامی در پیمان ناتو دارند.

مهرداد فرهمند گزارش می‌دهد.