زد و خورد معترضان با پلیس ضد شورش هنگ کنگ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زد و خورد معترضان با پلیس ضد شورش هنگ کنگ

نیروهای ضدشورش با تظاهرکنندگان در هنگ کنگ درگیر شدند. پلیس با پرتاب گاز اشک آور تلاش کرد معترضان را از ساختمان‌های دولتی دور نگه دارد. تظاهرات دموکراسی خواهی که حدود دو ماه است در هنگ کنگ ادامه دارد، در هفته‌های اخیر به خشونت کشیده می‌شود.

پرهام قبادی گزارش می‌دهد:

موضوعات مرتبط