یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درگذشت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درگذشت

یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سن ۷۲ سالگی درگذشت. آقای آمانو، پنجمین مدیر کل این آژانس بود. او ده سال پیش جانشین محمد البرادعی شد. برنامه هسته‌ای ایران یکی از مهم‌ترین پرونده‌های آژانس در زمان ریاست آقای آمانو بود و توافق هسته‌ای ایران هم در همین دوره امضا شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پارسال اعلام کرد که آقای آمانو تحت درمان پزشکی است اما جزییات بیماری او را اعلام نکرد.

ژیار گل گزارش می‌دهد.