ضرب الاجل به سوری‌ها برای ترک استانبول
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ضرب الاجل به سوری‌ها برای ترک استانبول

استانداری استانبول به پناهجویان سوری چهار هفته فرصت داده تا این استان را ترک کنند و به استانهایی برگردند که در آنها به عنوان پناهجو ثبت نام شده اند. بیش از نیم میلیون سوری در استانبول اقامت دارند که بیشتر آنان پناهجویانی اند که در آغاز در اردوگاههای آوارگان جنگی در استانهای مرزی سکونت داشتند.

مهرداد فرهمند گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط