بحران کشمیر؛ مودی از لغو اختیارات ویژه برای این ایالت دفاع کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت‌و گو درباره بحران کشمیر؛ دفاع مودی از لغو اختیارات ویژه این ایالت

  • 8 اوت 2019 - 17 مرداد 1398

سازمان ملل متحد گفته است که محدودیتهای اعمال شده از سوی هند در کشمیر تحت کنترل این کشور نگران کننده است و افزوده که چنین اقداماتی "وضعیت حقوق بشر (در این منطقه) را تحت تاثیر قرار می‌دهد."

گفت‌و گو با محمد وزیری درباره بحران کشمیر؛ دفاع مودی از لغو اختیارات ویژه این ایالت

موضوعات مرتبط