معترضان هنگ کنگ کار فرودگاه بین‌المللی را مختل کردند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

معترضان هنگ کنگ کار فرودگاه بین‌المللی را مختل کردند

ورود معترضان به فرودگاه بین‌المللی هنگ‌کنگ موجب تعلیق پروازها و سرگردانی مسافران شده است. اعتراض‌ها در خیابان‌های هنگ‌کنگ در ساعت‌های گذشته ادامه داشته و در برخی نقاط رویارویی معترضان و پلیس به خشونت کشیده است.

آخرین تحولات در گزارش شبنم شعبانی با این توضیح که تصاویر این گزارش می تواند برای بعضی ناراحت کننده باشد.

موضوعات مرتبط