کشمیر هند؛ همچنان تحت تدابیر شدید امنیتی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کشمیر هند؛ همچنان تحت تدابیر شدید امنیتی

کشمیر تحت کنترل هند، محدودیت برای رفت و آمد را همزمان با برگزاری مراسم عید قربان تشدید کرده است. همزمان با برگزاری بزرگترین مراسم سال برای مسلمانان، راه های ارتباطی قطع شده و بیش از یک هفته است که مقررات منع رفت و آمد اجرا می شود. منطقه کشمیر از زمانی که دولت هند، خودمختاری جامو و کشمیر را لغو کرد، پر تنش شده است. جامو و کشمیر تا پیش از این می توانستند قوانین خود را تصویب کنند و سیاست های اقتصادی خود را داشته باشند. کشمیر محل مناقشه بین پاکستان و هند است، دو کشور مسلح به سلاح اتمی که کشمیر را به دو قسمت تقسیم کرده و هر یک بخشی را تحت کنترل دارند.

یوگیتا لمای خبرنگار بی‌بی‌سی یکی از معدود خبرنگارانی است که در منطقه مانده و از سرینگار گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط