چرا یک کم توان جسمی در سینمایی در هند مورد آزار و اذیت قرار گرفت

یک کم توان جسمی در سینمایی در هند هنگام پخش سرود ملی این کشور به دلیل عدم توانایی در ایستادن در هنگام پخش سرود مورد آزار و اذیت قرار گرفت.

به گفته بسیاری چنین اتفاقی با افزایش ملی‌گرایی خشونت آمیز در هند همزمان شده است.

سالیل چاترودی که از سال ۱۹۸۴ از ویلچر استفاده می‌کند، این آزار و اذیت را بسیار تلخ توصیف می کند که او را آزرده کرده است.

آقای چاترودی می گوید که به عنوان یک کم توان جسمی که از ویلچر استفاده می کند، رفتن به سینما کار آسانی نیست.

او می‌گوید "به همین دلیل من و همسرم کمتر به سینما می رویم.

تقریبا هر سه ماه یک بار، برخی اوقات این سفر آسان است و برخی اوقات سخت.

به هر حال در روز حادثه ما قرار گذاشتیم به سینما برویم و من بسیار هیجان زده بودم که قرار است فیلمی از یک سوپراستار هندی ببینم.

من پشت ماشینم نشستم که برای شرایط من تغییراتی در آن ایجاد شده است.

آن روز هوا بسیار خوب بود، یکشنبه بارانی و خنک و سبز چیزی که فقط در گوا دیده می شود.

در شهر یکی از دوستانم را دیدیم و سه نفری رهسپار سینما شدیم.

برنامه به خوبی پیش می رفت، به سینما که رسیدیم مونیکا، همسرم به دنبال متصدی سالن رفت و من پوسترهای فیلم‌های جدید را نگاه می کردم بدون توجه به نگاه‌های افرادی که عادت به دیدن یک فرد کم توان جسمی ندارند.

کودکانی هم مرا با دست به والدینشان نشان می دادند و می پرسیدند این مرد چرا روی ارابه نشسته است، با مزه اما آزار دهنده بود.

حق نشر عکس AFP

مونیکا دو متصدی پیدا کرد و شرایط من را برایشان توضیح داد، آنها نیز آمدند تا مرا به سمت صندلی‌ام ببرند.

جدا افتاده

ما بالاخره نشستیم، مونیکا، کوسن زیر من را مرتب کرد و سه نفری روی صندلی هایمان در حال تماشای تبلیغ بودیم.

سالن هم کم کم پر می شد و بوی ذرت بو داده فضا را پر کرده بود.

اما درست قبل از آغاز فیلم، سرود ملی نواخته شد و همه ایستادند.

این یکی از مواقعی بود که احساس کردم جدا افتاده‌ام، من تنها کسی بودم که نشسته بود.

یک زوج پشت سر من با حرارت سرود را می خواندند.

ناگهان یک پس گردنی خوردم و در حالی که سرم را گرفته بودم به پشت سر نگاه کردم و مردی را دیدم که می گوید بایستم.

شوکه شده بودم، رویم را برگرداندم و منتظر شدم تا سرود تمام شود، خشمگین بودم و دستانم از خشم می لرزید.

وقتی سرود تمام شد به سمت مرد برگشتم.

همسر او فریاد زد که تو حتی برای سرود ملی بلند نشدی؟

به آنها گفتم شما اصلا نمی دانید داستان چیست؟ یاد بگیرید که زندگی را آسان بگیرید؟ چرا باید فیزیکی برخورد کنید و مردم را بزنید؟

مونیکا و دوستم با تعجب نگاه می کردند که چه اتفاقی افتاده است.

وقتی مونیکا شنید که من کلمه زدن را به کار بردم، فریاد زد تو روی همسر من دست بلند کردی؟

زن فریاد زد که چرا برای سرود ملی بلند نشدی و مونیکا با فریاد گفت تو اصلا می دانی که او کم توان جسمی است

مرد وقتی متوجه شد از من عذرخواهی کرد اما آن زن با مونیکا به مشاجره پرداخت.

ناگهان متصدی سالن پیدا شد از همه خواست که سکوت را رعایت کنند.

زن از متصدی خواست که مدیر سالن را صدا کند. متصدی از زن خواست که آرام باشد و در جایش بنشیند.

مونیکا از من پرسید حالم خوب است.

به دروغ به او گفتم حالم خوب است.

زوج پشت سر ما از سالن بیرون رفتند و من احساس آرامش کردم.

اما به طرز غریبی به صندلی های خالی پشت سرم فکر می کردم و اینکه چرا این مرد من را زد.

او به چه فکر می کرد؟ عشق به کشور آنقدر مهم است که او متوجه نشده یک فرد را آزار داده است؟

دفعه بعدی من باید چه کنم؟

عکس العمل

آیا من باید افراد پشت سرم را آگاه می کردم که کم توان جسمی هستم و امکان ایستادن در زمان پخش سرود ملی را ندارم؟

آیا باید نشان خاصی به خودم وصل کنم تا مردم بفهمند که کم توان جسمی هستم؟

حق نشر عکس Frederick Noronha
Image caption آقای چاترودی می گوید از این به بعد آخرین صندلی سالن سینما را برای نشستن انتخاب می کند

اصلا آیا باید سرود ملی در سینما پخش شود؟

بعد از تماشای فیلم مونیکا به دنبال متصدیان سالن رفت تا مرا به سمت ویلچرم ببرند.

چرا آنها همیشه یادشان می رود که برای بردن من بیایند؟

صبح روز بعد دانش آموزان در مدرسه نزدیک خانه در حال خواندن سرود ملی بودند، من در رختخواب درازکشیده بودم و به صدای آنها که پر از غرور ملی بود گوش می دادم.

من یک نامه برای روزنامه محلی نوشتم و ایمیلی هم به مدیریت سینما زدم و از آنها خواستم که از مردم بخواهند کسی را به اجبار بلند نکنند.

از این به بعد به سینما که می روم، آخرین صندلی سالن را برای نشستن انتخاب می کنم.

موضوعات مرتبط