چه کسانی به ترامپ رای دادند؟

نتیجه انتخابات آمریکا و پیروزی دونالد ترامپ بسیاری از مردم آمریکا و جهان، ناظران و تحلیلگران را شگفت زده کرده است. این پیروزی چگونه ممکن شد و چه کسانی به آقای ترامپ رای دادند؟

نقشه‌های قابل کلیک: ترامپ چگونه رئیس جمهور آمریکا شد

دونالد ترامپ موفق شد در چند ایالت کلیدی سهم جمهوری خواهان از آرا را افزایش دهد. پیروزی در همین ایالت‌ها بود که به آقای ترامپ کمک کرد به ریاست جمهوری برسد.

زن بودن هیلاری کلینتون و برخی اظهارنظرهای دونالد ترامپ، باعث شدند که نسبت جنسی رای دهندگان برای ناظران جالب باشد. اکثریت زنان به خانم کلینتون و اکثریت مردان به آقای ترامپ رای دادند.

برگزاری انتخابات پس از ریاست جمهوری اولین رئیس جمهور سیاهپوست آمریکا و همچنین دیدگاه‌های آقای ترامپ درباره مهاجران و و مسلمانان باعث شدند که رفتار انتخاباتی گروه‌های نژادی مختلف برای ناظران جالب باشد. در حالی که سیاهپوستان کمترین رای را به آقای ترامپ دادند و دیگر گروه‌ها نیز بیشتر طرفدار خانم کلینتون بودند، رای بیش از نیمی از سفیدپوستان به دونالد ترامپ او را به ریاست جمهوری رساند.

افراد با سن بالا بیشتر به دونالد ترامپ رای دادند، در حالی که بیشتر جوانها طرفدار هیلاری کلینتون بودند. رای به سایر نامزدها نیز در بین جوانان بیشتر بود.