آلبوم عکس: ظروف چینی محصول تاجیکستان

تنها کارخانه تولید ظروف چینی در تاجیکستان که در شهر تورسون زاده، در ۶۰ کیلومتری غرب پایتخت این کشور واقع است، در سال‌های اخیر دوباره به فعالیت آغاز کرده و اکنون حدود ۱۰۰ نفر در آن مشغول کار هستند.

این کارخانه که "ویژه" نام دارد، در دوران شوروی ساخته شده بود و در سال ۱۹۸۷ بیش از یک و نیم هزار نفر در آن کار می‌کردند و ۱۶ میلیون دانه ظرف چینی تولید می‌کرد. این زمانی بود که بیشترین میزان تولیدات کارخانه ثبت شده است.

اما در زمان جنگ داخلی تاجیکستان در سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۷ این کارخانه مانند بسیاری دیگر از کارخانه‌ها در این کشور از فعالیت بازماند و بسیاری از تجهیزات آن خراب شد یا حتی به سرقت رفت.

چهار سال پیش پس از خصوصی سازی کارخانه فرآیند بازسازی آن شروع شد و اکنون میزان تولیدات اگرچه هنوز به دوران شوروی برابر نشده است، اما بسیاری از کارگران آن خوشحالند که آن دوباره به فعالیت شروع کرده و آنها شغل پیدا کرده‌اند.

موضوعات مرتبط