آلبوم عکس‌: روزهای بدخشان در سغد؛ پیوندهای منطقه‌ای در تاجیکستان

تاجیکستان کشوری عمدتا کوهستانی است. کوه‌ها فاصله زیادی میان مناطق مختلف ایجاد کرده‌اند. فاصله زیاد باعث شده که در هر منطقه فرهنگ و سنت‌های محلی خاصی شکل بگیرد. نبود ارتباطات و مراودات کافی مردمان این مناطق را تا حدی با هم بیگانه کرده و آنها درباره همدیگر اطلاع کافی ندارند. این امر موجب نوعی منطقه‌گرایی شده که از معضلات اجتماعی عمده تاجیکستان است و در شروع جنگ داخلی دهه ۱۹۹۰ میلادی عاملی تاثیرگذار بوده است.

مقامات محلی در دو منطقه سغد و بدخشان، در شمال و شرق تاجیکستان، که با هم فاصله زیادی دارند، تصمیم گرفته‌اند با برگزاری هفته‌های فرهنگی به آشنایی و نزدیکی بیشتر مردمان این دو منطقه کمک کنند. پارسال هفته فرهنگ سغد در بدخشان دایر شده بود، امسال هفته فرهنگ بدخشان در سغد که طی روزهای اخیر ادامه داشت. در چارچوب این تدبیر صدها تن از ساکنان بدخشان محصولات هنر دستی خود را روز ۲۴ اوت در شهر خجند، مرکز استان سغد، به نمایش گذاشتند.

عکس‌های زیر را همکارمان اسفندیار آدینه گرفته است:

موضوعات مرتبط