فرانسه: نان باگت باید در فهرست میراث فرهنگی یونسکو قرار بگیرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فرانسه: نان باگت باید در فهرست میراث فرهنگی یونسکو قرار بگیرد

امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور گفته از جنبشی که می‌خواهد نان باگت فرانسوی جزو میراث فرهنگی یونسکو ثبت شود، حمایت می‌کند. چندی پیش پیتزای ناپل ایتالیا وارد فهرست میراث فرهنگی یونسکو شد. تیفانی وردمر گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط