دیدار وزرای جهان عرب با وزرای گروه هشت

عرب

وزرای دولت های جهان عرب در نشستی در امارات عربی متحده با همتایان خود از گروه هشت کشور صنعتی دیدار می کنند.

نشست سالانه "مجمعی برای آینده" بخشی از برنامه ای بود که پنج سال پیش توسط دولت آمریکا راه اندازی شد. هدف از این برنامه اجرای اصلاحات بیشتر در خاورمیانه بود.

نشست امسال تحت الشعاع غیبت کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا قرار دارد که در آخرین لحظه حضور خود را در این نشست لغو کرد.

این حساسیت در مورد این مجمع وجود دارد که دستاوردهای آن تا کنون دقیقا چه بوده است.

در مجمع امسال، توجه بر روی اصلاحات سیاسی است. قرار است در نشست امسال به این مساله پرداخته شود که چگونه زنان را به حضور بیشتر در عرصه سیاسی ترغیب کرد.

مسایل اقتصادی و محیط زیستی نیز در نشست امسال مورد توجه قرار خواهند گرفت.

فرانکو فراتینی، وزیر امور خارجه ایتالیا طی مقاله ای در یک روزنامه محلی خواهان آن شد که مذاکرات در مورد توافق نامه تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و کشورهای حاشیه خلیج فارس سرعت بیشتری بگیرد.

وزیر امور خارجه ایتالیا این منطقه را "یک قدرت مالی و اقتصادی" خواند.

اگرچه مواردی که قرار است در نشست امسال مطرح شوند، زیاد است اما این سئوال وجود دارد که با گذشت پنج سال از زمان آغاز به کار این مجمع، دستاوردهای آن چه بوده است.

با غیبت وزیر امور خارجه آمریکا برخی این نشست را "مجمعی بدون آینده" نامیده اند.

هنوز مشخص نیست که رئیس جمهور آتی آمریکا در مورد ادامه کار این برنامه که توسط دولت بوش بنیان نهاده شد چه موضعی در پیش خواهد گرفت.

جامعه مدنی جهان عرب در برپایی نشست امسال نقش داشته که این مساله واکنش های مثبتی در پی داشته است اما منتقدان می گویند حضور سازمان های غیر دولتی بدون تعامل مناسب با دولت ها بی فایده است و تغییرات دموکراتیک در جهان عرب تنها از طریق دولت ها امکان پذیر است.

مطالب مرتبط