پاپ دعوت سفر به اسرائیل را نمی‌پذیرد

پاپ بندیکت شانزدهم

اسرائیل دعوت خود از پاپ بندیکت شانزدهم، رهبر کاتولیک های جهان برای بازدید از این کشور را تجدید کرده اما او تا کنون این دعوت را رد کرده است.

تجدید دعوت از پاپ بندیکت شانزدهم علی رغم تنش های دیپلماتیک میان طرفین صورت گرفته است.

موتی لوی، سفیر اسرائیل در واتیکان گفته است که اختلافات کنونی میان اسرائیل و واتیکان قابل حل است.

علت خودداری پاپ بندیکت شانزدهم از سفر به اسرائیل، اتهام این کشور به پاپ پیوس دوازدهم، رهبر کاتولیک های جهان در زمان جنگ جهانی دوم است.

موزه هولوکاست بیت المقدس در شرح عکس پاپ پیوس دوازدهم، او را متهم به سکوت در برابر جنایات نازی ها علیه یهودیان می کند. اسرائیل علی رغم درخواست واتیکان، این اشاره به پاپ پیوس دوازدهم را حذف نمی کند.

هفته گذشته پاپ بندیکت شانزدهم در مراسم پنجاهمین سالگرد درگذشت پاپ پیوس دوازدهم گفت که او از تصمیم مقامات کلیسا برای تبدیل این پاپ فقید به یک قدیس استقبال می کند.

سال گذشته ۱۵ کاردینال و ۱۵ اسقف اعظم واتیکان با اکثریت آرا رای به آمرزش پاپ پیوس دوازدهم دادند. این اقدام در کلیسای کاتولیک جزء آخرین قدم ها برای اعلام فردی به عنوان قدیس است.

پیوس دوازدهم در سال ۱۹۳۹ به مقام پاپی انتخاب شد و تا سال ۱۹۵۸ در این سمت باقی ماند. وی در بین سال های ۱۹۱۷ تا ۱۹۲۹ به عنوان کاردینال پاچلی، سفیر واتیکان در آلمان بود. وی طی سال های ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۹ به عنوان وزیر امور خارجه واتیکان فعالیت کرد.

پیوس دوازدهم در اقدامی که بعدها یهودیان از آن انتقاد کردند، از امضاء بیانیه نیروهای متفقین در نکوهش براندازی و نابودی یهودیان از سوی آلمان نازی خودداری کرد.

واتیکان می گوید که دیپلماسی در خفای پاپ پیوس دوازدهم در دوران آلمان نازی منجر به نجات جان هزاران یهودی شد.

گروه های یهودی طی سال های گذشته از واتیکان خواسته اند تا روند قدیس کردن پیوس دوازدهم را به حالت تعلیق در آورد. برخی گروه های یهودی هشدار می دهند که قدیس اعلام کردن پیوس دوازدهم از سوی واتیکان می تواند اثری بسیار منفی بر روابط میان یهودیان و مسیحیان بگذارد.

برای قدیس اعلام کردن در کلیسای کاتولیک، باید دو معجزه به فرد مورد نظر نسبت داده شود. پاپ بندیکت شانزدهم، رهبر کاتولیک های جهان حرف نهایی را در مورد قدیس اعلام کردن پاپ پیوس دوازدهم خواهد زد.

مطالب مرتبط