تظاهرات علیه برلوسکونی در ایتالیا

گفته شده بیش از دو میلیون نفر در این تجمع اعتراضی شرکت داشتند.
Image caption گفته شده بیش از دو میلیون نفر در این تجمع اعتراضی شرکت داشتند.

مخالفان دولت سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا در تجمعی در رم، پایتخت این کشور نسبت به سیاست های دولت او اعتراض کردند.

مخالفان چپگرای آقای برلوسکونی می گویند که او سیاست های شدیدا راستگرایانه اتخاذ کرده است.

والتر ولترونی، رهبر مخالفان از چپ میانه در این گردهمایی گفت که آقای برلوسکونی توان مهار بحران های اجتماعی و اقتصادی ایتالیا را ندارد.

این بزرگ ترین تجمع مخالفان از زمان روی کار آمدن آقای برلوسکونی در آوریل امسال است.

گفته شده بیش از دو میلیون نفر در این تجمع اعتراضی شرکت داشتند. به گفته برخی تحلیلگران این تجمع، نمایش قدرت چپ ها در ایتالیا است.

آقای ولترونی گفته است که ایتالیا با رهبری آقای برلوسکونی روز به روز بیشتر سمت و سوی فاشیستی پیدا می کند.

از زمان روی کار آمدن آقای برلوسکونی، آقای ولترونی حضور کمی در محافل داشته است.

سیاست های نخست وزیر ایتالیا در مورد مبارزه با جرم و جنایت و مهاجرت های غیر قانونی باعث شده تا او در نظر سنجی ها، امتیازات مثبتی بگیرد اگر چه این سیاست ها با انتقاداتی هم روبرو شده است.

کاهش بودجه دانشگاه ها و برپایی کلاس های جداگانه برای فرزندان مهاجرانی که ایتالیایی نمی دانند از جمله سیاست هایی است که با مخالفت چپ ها روبرو شده است.

چپ ها اگرچه در پارلمان ایتالیا چندان قدرتی ندارند اما در خیابان ها و میان افکار عمومی کماکان می توانند به حمایت های گسترده مردمی تکیه کنند.

مطالب مرتبط