'سلامت عراقی ها در خطر است'

کمیته بین المللی صلیب سرخ هشدار داده که وضع زیرساخت های عراق به رغم بهبود مسایل امنیتی، کماکان نامساعد است.

صلیب سرخ طی بیانیه ای گفت که پنج سال و نیم پس از سرنگونی صدام حسین، سلامت میلیونها عراقی به علت آلودگی آب در خطر است.

این سازمان پیش بینی کرد که بیش از چهل درصد جمیعت عراق به آب آشامیدنی تمیز دسترسی ندارند. بیمارستان ها نیز در عراق دچار کمبود تجهیزات اصلی هستند و امکانات پیشرفته برای درمان بیماری هایی چون سرطان تنها در چند محل خاص امکان پذیر است.

صلیب سرخ که این بیانیه را از مقر خود در ژنو صادر کرده در مورد وضعیت مسایل بهداشتی در عراق شدیدا ابراز نگرانی کرده است.

به دنبال شیوع وبا در عراق در تابستان امسال، صلیب سرخ نگران مسایل مربوط به پاکیزگی آب آشامیدنی در عراق است.

این سازمان گفته است که بهبود وضعیت امنیتی عراق این امکان را فراهم ساخته تا بتواند راحت تر در این کشور فعالیت کند و فعالیت های خود را گسترش دهد.

صلیب سرخ اما گفته دولت عراق و نیروهای ائتلاف با گذشت بیش از پنح سال از سرنگونی صدام نباید بیش از این برای تامین نیازهای اولیه عراقی ها صبر کنند.

مطالب مرتبط