'پادشاه دموکراتیک' بوتان تاجگذاری کرد

تاجگذاری پادشاه جدید بوتان
Image caption پادشاه بوتان به عنوان رهبر جدیدترین دموکراسی جهان تاجگذاری کرده است

پادشاه جدید بوتان به عنوان رئیس جدیدترین کشور دموکراتیک جهان تاجگذاری کرده است.

روز پنجشنبه، 6 نوامبر (16 آبان)، مراسم سنتی تاجگذاری جیگمه خسار نامگیل خسار، پادشاه بیست و هشت ساله بوتان که پس از کناره گیری داوطلبانه پدرش به سلطنت این کشور رسیده بود، در کاخ سلطنتی در تیمفو، پایتخت، برگزار شد.

پادشاه سابق بوتان، که از احترام قابل توجهی در این کشور برخوردار است، دو سال قبل از مقام خود استعفا داد تا پس از تکمیل اصلاحات گسترده سیاسی در این کشور، پسرش به عنوان پادشاه یک نظام مشروطه دوران سلطنت خود را آغاز کند.

در مراسم سنتی تاجگذاری پادشاه جدید صدها تن از راهبان بودایی، مقامات دولتی بوتان و شماری از مقامات ارشد و شخصیت های سیاسی فرهنگی خارجی حضور داشتند.

پراتیبها پاتیل، رئیس جمهوری هند، سونیا گاندی، رهبر حزب حاکم کنگره هند و تعدادی از بازیگران مشهور سینمای این کشور از جمله شرکت کنندگان در مراسم تاجگذاری پادشاه جدید بودند.

پادشاه بوتان در سخنانی در این مراسم وعده داد که به فلسفه پدر خود در مورد تاکید بر رضامندی و احساس خوشبختی شهروندان در کنار بهبود شرایط زندگی آنان عمل کند.

اعضای خاندان سلطنتی بوتان به طور کلی از محبوبیت قابل توجهی در میان توده مردم این کشور برخوردار هستند و هدف از اصلاحات سیاسی گسترده ای که به خصوص از سال 2005 سرعت گرفت،حفظ این موقعیت و جلوگیری از بروز نارضایتی احتمالی در نتیجه ادامه حکومت مطلقه بوده است.

بوتان تا دهه های اخیر ارتباط چندانی با جهان خارج نداشت اما تحولاتی مانند راه اندازی شبکه تلویزیونی، برقراری پروازهای خارجی و دسترسی مردم به امکاناتی مانند اینترنت و تلفن همراه باعث آشنایی شهروندان با تحولات بین المللی شده است.

یکی از مهمترین چالش هایی که پادشاه جدید و دولت بوتان در برابر خود دارند جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از قرار گرفتن یک جامعه به شدت سنتی و سنتگرا در معرض شرایط جهان خارج است.

دموکراسی در 'سرزمین خوشبختی'

روند اصلاحات سیاسی در بوتان از اوایل دهه 1950 و با تشکیل مجمع مشورتی آغاز شد و در دهه 1980، با اقداماتی برای تحکیم وحدت ملی سرعت گرفت.

Image caption گفته شده مردم بوتان فقیر اما خوشبخت هستند

در سال 1998، پادشاه وقت بوتان با پیاده کردن یک رشته اصلاحات سیاسی، بخش عمده ای از اختیارات خود را به شورای وزیران واگذار کرد و مجمع ملی را، با حق استیضاح و برکناری پادشاه در صورت تصمیم اکثریت دو سوم آرای نمایندگان مجمع، تشکیل داد.

سه سال پیش، اصلاحاتی شامل آزادی تشکیل و فعالیت احزاب سیاسی، رعایت حقوق بشر و ایجاد پارلمانی با دو مجلس اعلا و سفلی و قوه قضائیه مستقل پیشنهاد شد و با انجام انتخابات پارلمانی و تصویب قانون اساسی در سال جاری، رسمیت یافت.

کشور بوتان، که نام بومی آن "دروک یول" به معنی اژدهای آذرخش است، در ارتفاعات هیمالیا واقع شده و از شرق، جنوب و غرب با هند و از شمال با سرزمین تبت هم مرز است.

جمعیت بوتان به حدود ششصد و هشتاد هزار نفر می رسد که به قومیت های گوناگون تعلق دارند و یکی از اقدامات دولت در سال های گذشته، ایجاد هویت مشترک ملی در میان آنها از طریق ترویج زبان دزونگا به عنوان زبان واحد و تاکید بر نمادهای فرهنگی یکسان بوده است، اقدامی که انتقاد برخی از گروه های قومی را در پی داشته است.

حدود هفتاد و پنج درصد از مردم بوتان از دین بودایی پیروی می کنند و بیست و چهار درصد از آنان هندو هستند و اقلیت کوچکی از پیروان سایر مذاهب و ادیان نیز در این سرزمین سکونت دارند.

در گذشته، دولت هند روابط خارجی بوتان را اداره می کرد اما با انعقاد معاهده ای بین دو طرف در سال 2007، دولت بوتان آزادی عمل بیشتری در این زمینه به دست آورد.

فعالیت های اقتصادی در بوتان عمدتا شامل کشاورزی و دامداری معیشتی و جنگلداری سنتی است و این کشور از لحاظ توسعه اقتصادی و درآمد در سرانه از جمله کشورهای فقیر جهان محسوب می شود.

با اینهمه، در سال 2005، نشریه نیوزویک در یک نظر سنجی در کشورهای مختلف، گزارش کرد که مردم بوتان با وجود فقر مادی، از نظر احساس خوشبختی و رضایت در رده هشتم جهان قرار دارند.

مطالب مرتبط