تاریخ انتخابات استانی عراق تعیین شد

مقام های عراقی می گویند انتخابات استانی در این کشور ژانویه سال آینده برگزار خواهد شد.

این مقام ها گفته اند که انتخابات در سی و یکم ژانویه 2009 برگزار خواهد شد.

این اولین انتخابات در عراق ظرف سه سال گذشته خواهد بود. آمریکا برگزاری این انتخابات را گام مهمی در جهت آشتی ملی در عراق می داند.

بسیاری از گروه های عرب سنی و تعدادی از گروه های شیعه انتخابات دوره پیش را تحریم کرده بودند.

انتخابات ژانویه سال آینده در چهارده استان از هجده استان عراق برگزار خواهد شد. در سه استان منطقه خودمختار کردستان عراق و در کرکوک که بر سر آن میان اعراب، کردها و ترکمن ها اختلاف وجود دارد انتخابات برپا نمی شود.

قرار بود این انتخابات اکتبر امسال برگزار شود اما به دلیل ناکامی نمایندگان مجلس در مورد تعیین وضعیت شهر نفت خیز کرکوک، به تعویق افتاد.

گروه های مختلف سیاسی در عراق در سپتامبر امسال توافق کردند که وضعیت شهر کرکوک به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

مطالب مرتبط