آلمان به دنبال نگهبان 88 ساله دوران نازی

آلمان گفته است شواهد کافی برای متهم کردن یک مرد 88 ساله به دست داشتن در کشتار 29 هزار یهودی در دوران آلمان نازی در اختیار دارد.

جان دمیانیوک که تبعه آمریکا شده بود به دست داشتن در کشتار یهودیان متهم شده است. آمریکا پس از اینکه تائید شد او در اردوگاه های مرگ آلمان نازی کار کرده، تابعیت او را لغو کرد.

دادگاهی در مونیخ آلمان طی چند روز آینده درباره تقاضای استرداد او به آمریکا تصمیم گیری خواهد کرد.

مرکز سیمون وایزنتال در بیت المقدس گفته است که جان دمیانیوک در فهرست افراد تحت تعقیب برای دست داشتن در کشتار یهودیان در رده دوم قرار داشت.

او از سال ها پیش تحت پیگرد قانونی قرار داشته است.

در سال های دهه هشتاد میلادی او متهم شده بود که در اردوگاه مرگ تربلینگا در لهستان، نگهبان بوده و در کار خود بی رحمانه عمل کرده است.

در آن زمان او به اسرائیل مسترد شد و در این کشور مورد محاکمه قرار گرفت و به مجازات مرگ محکوم شد اما دادگاه عالی اسرائیل این رای را به دلیل برخی ابهامات نقض کرد.

هم اینک بازرسان فدرال آلمان می گویند صدها سند و مدرک در اختیار دارند که نشان می دهد آقای دمیانیوک در کشتار 29 هزار یهودی مسئولیت داشته است.

جان دمیانیوک همواره ارتکاب جرایم جنگی را رد کرده است.

سرنوشت او پس از خلع شدن از شهروندی آمریکا در دست دادگاه مونیخ است. اگر این دادگاه تقاضای استرداد جان دمیانیوک را مطرح کند، او به یکی از آخرین متهمان جنایت جنگی دوران نازی تبدیل خواهد شد که در آلمان مورد محاکمه قرار می گیرد.

نام اصلی او ایوان است و در اوکراین متولد شده و در سال های 1950 به آمریکا مهاجرت کرده است.

مطالب مرتبط