تحقیقات درباره دوران ژنرال فرانکو متوقف شد

بالتازار گارزون، قاضی بلندپایه اسپانیایی تحقیقات گسترده درباره ناپدید شدن دهها هزار نفر از مردم این کشور در دوران حکومت ژنرال فرانکو را متوقف کرده است.

قاضی بالتازار خواهان آن بود تا با جمع آوری اطلاعات در این زمینه، تصمیم بگیرد که آیا افراد مسئول در این کشتارها را باید تحت پیگرد قرار دهد با خیر.

او ماه پیش دستور نبش قبر گورهای دسته جمعی دوران جنگ داخلی اسپانیا را صادر کرد اما دادگاه جنایی اسپانیا این دستور را نقض کرد. قضات ارشد این دادگاه تحقیقات قاضی بالتازار را تا زمان رسیدگی به صلاحیت او در مورد رسیدگی به این پرونده به حالت تعلیق در آورد. حامیان قاضی بالتازار به شدت از این تصمیم انتقاد کردند.

تلاش او برای انجام تحقیقات بیشتر با مخالفت هایی در اسپانیا مواجه شده بود. احزاب مخالف به شدت با این امر مخالفند و می گویند زنده کردن آنچه در گذشته اتفاق افتاده به مصلحت نیست.

Image caption قاضی گارزون یک قاضی عالی رتبه اسپانیایی است که در شونده های مربوط به جنایات جنگی و تروریسم فعال است

منتقدان آقای بالتازار همچنین می گویند که تلاش او برای تحقیقات بیشتر درباره دوران فرانکو، عفو اعلام شده توسط احزاب سیاسی اسپانیا پس از مرگ فرانکو را نقض می کند.

احزاب سیاسی اسپانیا در هنگام دوران انتقال به دموکراسی طی سال های دهه هفتاد میلادی قرار بر این گذاشتند تا هیچ کس را برای جنایات دوران جنگ داخلی و پس از آن مسئول ندانند.

بسیاری از افراد ناپدید شده در دوران جنگ داخلی اعدام شدند و یا پس از پایان جنگ داخلی توسط هواداران ملی گرای ژنرال فرانکو به قتل رسیدند.

ژنرال فرانکو تا سال 1975 در اسپانیا به مدت سی و شش سال در راس قدرت بود. او خوان کارلوس، پادشاه فعلی را به جانشینی خود انتخاب کرده بود.

هیچ آمار رسمی در مورد تعداد کشته شدگان این دوران در اسپانیا وجود ندارد اما آمار غیر رسمی میان سی تا پنجاه و پنج هزار نفر متغیر است.

حدود سی هزار جسد که شناسایی نشده در حال حاضر در گورهای دسته جمعی در سراسر اسپانیا مدفون شده اند.

تحقیقات در مورد ناپدید شدن افراد هم اکنون توسط دادگاه های منطقه ای صورت خواهد گرفت و تحلیلگران معتقدند که در این شرایط احتمال پیگرد فردی وجود ندارد.

قاضی گارزون یک قاضی عالی رتبه اسپانیایی است که در شونده های مربوط به جنایات جنگی و تروریسم فعال است و این اولین بار است که وارد مساله ای چون نقض حقوق بشر در دوران فرانکو می شود.

او پیشتر به پرونده ژنرال آگوستو پینوشه، دیکتاتور شیلی و ریکاردو میگوئل کاوالو، افسر پیشین دوران حکومت نظامیان در آرژانتین پرداخته است.

مطالب مرتبط