دادگاه مصر حکم توقف صدور گاز به اسرائیل را داد

پرچم های مصر و اسرائیل
Image caption روابط بازرگانی مصر و اسرائیل موجب اعتراض بسیاری از مصری ها شده است

دادگاهی در مصر حکم داده است که صدور گاز این کشور به اسرائیل باید به حال تعلیق درآید.

صدور این حکم در پی اعتراض های گسترده علنی مخالفین به فروش گاز مصر به اسرائیل و نیز تشکیل یک پرونده قانونی توسط گروهی از فعالان مصری بود که خواستار لغو قرارداد فروش گاز مصر به اسرائیل بودند.

دولت مصر اظهار نظری درباره حکم دادگاه نکرده است و روشن نیست که این حکم اجرا خواهد شد یا نه.

این حکم به دادگاه تجدید نظر ارسال خواهد شد.

دولت مصر در گذشته برخی از احکام دادگاه های این کشور را نادیده گرفته است.

بخشی از اعتراضات به بهای گاز صادراتی است که مخالفین آن را بیش از حد، ارزان می دانند.

بعضی نگرانی ها نیز در ارتباط با حفظ روابط بازرگانی با اسرائیل در زمانی است ک این کشور سرزمین عرب ها را اشغال کرده و به محاصره غزه ادامه داده است.