مراسم یادبود قربانیان قحطی بزرگ اوکراین

مردم اوکراین امروز در مراسم یادبود قربانیان قحطی بزرگ در زمان شوروی سابق شرکت کردند. این قحطی منجر به کشته شدن میلیون ها نفر طی سال های 1933-1932 شد.

در هفتاد و پنجمین سال این قحطی مراسم ویژه ای در سراسر این کشور برگزار شد. ویکتور یوشچنکو، رئیس جمهوری اوکراین در کی یف از جهانیان خواست تا این کشتارها را به عنوان قتل عام به رسمیت بشناسند.

این درخواست قطعا با واکنش روسیه مواجه خواهد شد و ممکن است به بروز تنش های جدید در روابط روسیه و اوکراین منجر شود.

در مراسم امسال از بنای یادبود جدیدی رونمایی شده است. این بنا به کشته شدگان آن سال ها تقدیم شده است. این کشتارها را برخی در نتیجه سیاست های استالین در آن دوره می دانند.

مقامات شوروی سابق در آن زمان به طور مداوم گندم کشاورزان را مصادره می کردند که به مرگ آنها بر اثر گرسنگی منجر شد.

آقای یوشچنکو در این مراسم گفت: "دنیا به صدای ما، به درد و رنج ما و به فریاد ما گوش نداد."

سران برخی کشورها در مراسم امروز حضور داشتند. میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهوری گرجستان از جمله حاضران بود اما دمیتری مدودف، رئیس جمهوری روسیه دعوت به عمل آمده را رد کرد.

آقای مدودف، رئیس جمهوری اوکراین را متهم به برخورد سیاسی با تاریخ کرده است. او گفته است که آقای یوشچنکو از این طریق به دنبال آن است تا جهانیان، قحطی را به عنوان تلاش برای نسل کشی به رسمیت بشناسند.

دیدگاه عمومی در کی یف بر این فرض استوار است که مقامات شوروی سابق عمدا میلیون ها نفر از مردم اوکراین را به گرسنگی واداشتند تا جنبش ملی گرایانه را در میان مردم آن از بین ببرند.

روسیه این رویداد را به عنوان یک فاجعه انسانی به رسمیت می شناسد اما می گوید که در دوران استالین تعداد بسیار زیادی از مردم ملیت های مختلف از جمله روس ها کشته شدند.

مطالب مرتبط