آموزش امامان جمعه فرانسه توسط کلیسای کاتولیک

اولین امامان جمعه مسلمان فرانسه که توسط کلیسای کاتولیک تعلیم دیده اند، دیپلم های خود را در پاریس دریافت کردند.

چهل امام جمعه مسلمان در فرانسه دوره آموزشی را که با هدف همبستگی ادیان برگزار شده بود، به پایان رساندند. در این دوره که توسط مسجد جامع پاریس برگزار شد، بخشی درباره شهروندی گنجانده شده بود که توسط انیستیتوی کاتولیک روم تدریس شد.

دلیل بوبکر رهبر مسجد جامع پاریس، گفت که مسلمانان فرانسوی به امام جمعه هایی که با طبعی تندخو آموزش دیده باشند و نمی توانند به زبان فرانسه صحبت کنند و فرهنگ این کشور را درک نمی کنند، نیاز ندارد.

گفتنی است بیشترین جامعه مسلمانان اروپا در کشور فرانسه زندگی می کنند.

تحقیقات اخیر نشان می دهد که حدود چهار میلیون نفر از مردم این کشور ریشه اسلامی دارند.

امروزه در اروپای غربی حدود ۱۵ ميليون جوان مسلمان زندگی می کنند.

بسياری از جوانان خانواده های مسلمان در اين جوامع احساس بيگانگی می کنند. اين نگرانی وجود دارد که خشم آنها اشکال افراطی به خود بگيرد.

مطالب مرتبط