طرفداران و مخالفان چاوز، مدعی پیروزی در انتخابات شدند

هوگو چاوز
Image caption هوگو چاوز می گوید انتخابات اخیر برای انجام برنامه های سوسیالیستی او حیاتی بوده است

نامزدهای طرفدار هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا موفق شده اند در انتخابات فرمانداری ها در 17 استان از 21 استان به پیروزی دست یابند.

ولی مخالفان آقای چاوز نیز موفقیت زیادی به دست آمورده و از جمله توانسته اند پست فرمانداری کاراکاس، پایتخت ونزوئلا را به خود اختصاص دهند.

فرماندار کاراکاس قبلا از طرفداران آقای چاوز بود.

از نظر بسیاری، پست فرمانداری کاراکاس، پس از پست ریاست جمهوری، مهمترین مقام دولتی در ونزوئلاست.

آنتونیو لدزما، فرماندار منتخب کاراکاس خواستار همکاری دولت برای مقابله با افزایش جرایم و جنایات در این شهر شد.

فرماندار استان Zulia نیز که بخش اعظم ثروت نفتی ونزوئلا را تامین می کند از مخالفان آقای چاوز است.

مانوئل روزالس، رهبر مخالفان گفت آنجه که مهم است این است که نقشه ونزوئلا در حال تغییر کردن است.

ویل گرانت، خبرنگار بی بی سی در کاراکاس می گوید نتایج انتخابات نشان می دهد که مخالفان پیروزی هایی را که اخیرا به دست آورده بودند همچنان حفظ کرده اند و در نتیجه معتقدند که می توانند برنامه سوسیالیستی هوگو چاوز را با یک چالش جدی روبرو کنند.

آقای چاوز نتیجه انتخابات را تایید برنامه سوسیالیستی خود تعبیر کرده است.

سال گذشته آقای چاوز در یک همه پرسی که موضوع آن انتخاب مجدد وی به سمت ریاست جمهوری برای دوره نامحدود بود، شکست خورد.

در انتخابات اخیر 65 درصد 17 میلیون ونزوئلایی واجد شرایط رأی دادن، شرکت کرده بودند.