توافق کلیسای کاتولیک و نمایندگان اسلام در نشستی در رم

نمایندگان مسلمانان و کلیسیای کاتولیک که در جلسه ای در رم شرکت کرده بودند به نشست مشترک خود پایان دادند.

شرکت کنندگان در پایان این نشست تصمیم گرفتند بر انتشار مطالبی که در باره یکدیگر منتشر می کنند نظارت داشته باشند.

رهبران مذهبی مسلمان و کاتولیک تعهد کردند تا با یکدیگر برای بررسی و باز نگری کتابهایی که حاوی مطالبی است که برای دیگر سنتهای مذهبی ممکن است قابل قبول نباشد و یا با ابهاماتی روبرو است، همکاری کنند.

نشست "کمیته مشترک تبادل نظر و دایلوگ" با هدف اصلی اشاعه عملی "فرهنگ صلح" در بین ادیان برگزار شد.

شرکت کنندگان این نشست توافق کردند از چاپ مطالبی که با مخالفت پیروان مذهب دیگر روبرو می شود، خودداری کنند.

این توافق و تصمیم شرکت کنندگان نشست رم برای بررسی و بازنگری مطالب منتشره درخصوص یکدیگر می تواند تبعات زیادی به دنبال داشته باشد.

تلاش رهبران مذهبی این است که عقاید، سنتها و تاریخ این دو دین بدون اینکه باعث اهانت به پیروان دین دیگر گردد، انتشار یابد.

مواردی وجود دارد که برای مثال کتب مسلمانان و یا پیروان کاتولیک مطالبی را که دین دیگر در خصوص آن، عقاید متفاوتی دارد، را منتشر کرده اند.

اما در حالیکه کلیسیای کاتولیک دارای ساختاری است که می تواند عملا بر چاپ و انتشار مطالب نظارت کند، ساختار قدرت در اسلام در عمل اجرای این توافقات را غیر قابل عمل می کند.

هیات شرکت کننده از دانشگاه معروف و پرنفوذ الازهر در مصر امیدوارند تا بتوانند به خاطر ایجاد همکاری بهتر با مسیحیت، گروههای انتشاراتی را تشویق به اجرای توافقات نشست رم بکنند.

اما اختلاف نظر عمیق بین اسلام و مسیحیت آنقدر است که انتشار عقاید یک دین توسط دین دیگر می تواند بالقوه منجر به مشکلاتی شود.

مطالب مرتبط