خشم چین از دیدار سارکوزی با دالایی لاما

رسانه های چینی از دیدار نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه با دالایی لاما، رهبر بودائیان تبت انتقاد کرده اند.

این رسانه ها این دیدار را نابخردانه خوانده و گفته اند که آقای سارکوزی احساسات مردم چین را جریحه دار کرده است.

خبرگزاری شینهوای چین نیز در تفسیری گفته که این دیدار به روابط دو جانبه فرانسه و چین آسیب می رساند.

نیکولا سارکوزی و دالایی لاما در گردهمایی برندگان جایزه صلح نوبل در گدانسک لهستان دیدار کردند.

رئیس جمهوری فرانسه همواره گفته است که خواهان تعامل با رهبر معنوی تبت است. این موضع او باعث لغو نشست چین و اتحادیه اروپا در فرانسه شد.

چین همواره از دیدارهای دالایی لاما با رهبران کشورهای مختلف ابراز ناراحتی می کند.

دالایی لاما، که در اصل تنزین گیاتسو نام دارد، در سال 1935 متولد شده است. او در سن پانزده سالگی به عنوان رهبر سیاسی تبت بر تخت نشست در حالیکه نیروهای جمهوری خلق چین تبت را به اشغال درآورده بودند.

دالایی لاما در آن زمان توافقی را در مورد حدود اختیارات دولت محلی تبت با مقامات چینی امضا کرد و بر اساس آن، از سوی چین به عنوان رئیس کمیته مقدماتی منطقه خودمختار تبت شناخته شد.در سال 1956، مردم تبت علیه آنچه که فشار دولت چین بر دولت محلی خود می دانستند قیام کردند که تا سال 1959 و سرکوب خشونت آمیز این قیام به دست ارتش سرخ چین ادامه داشت.

پس از سرکوب این قیام، دالایی لاما همراه با جمعی از رهبران تبتی این سرزمین را ترک کرد و در هند دولت در تبعید تبت را تشکیل داد.

دالایی لاما در سال 1986 جایزه صلح نوبل را دریافت کرد، در سال 2006 شهروند افتخاری کانادا را پذیرفت و در سال 2007 نشان طلای کنگره ایالات متحده به او اهدا شد.

دالایی لاما عنوان رهبر دینی تبت از قرن چهاردهم میلادی به بعد است و به اعتقاد بوداییان تبتی، در هر دوره، روح یا خرد جمعی تمامی دارندگان قبلی این مقام در دالایی لامای زمان تناسخ می یابد.

مطالب مرتبط