نقش دانشجویان در تحولات سیاسی یونان

تظاهرکنندگان در مقابل ساختمان پارلمان یونان
Image caption تظاهرکنندگان در مقابل ساختمان پارلمان یونان

خشونت های چند روز گذشته در یونان در تاریخ معاصر این کشور جدی ترین خشونت ها تلقی می شود.

گرچه علت اصلی اعتراض های اخیر، که دانشجویان در صف مقدم آنها قرار داشته اند، کشته شدن یک نوجوان توسط پلیس بوده، اما این اعتراض ها همچنین بازتابی از مخالفت گسترده تر مردم با سیاست های سیاسی و اقتصادی دولت محافظه کار یونان بوده است.

اما برای ناظران امور سیاسی یونان نقش محوری که دانشجویان ایفا کرده اند، امری حیرت آور نیست.

یونان باستان شاید مهد ایده دموکراسی بوده اما بقای آن در یونان امروزی اغلب با موانع زیادی مواجه بوده است.

طی قرن بیستم، دانشجویان در قلب این نبرد قرار داشته اند. بعد از آنکه آلمان نازی در جریان جنگ جهانی دوم، یونان را اشغال کرد، دانشجویان - که بسیاری از آنها کمونیست شده بودند - بخش بزرگی از نیروی مقاومت را تشکیل دادند؛ نیروی مقاومت سرانجام توانست همراه با نیروهای بریتانیایی آلمانی ها را شکست دهد.

در جنگ داخلی ناگواری که در پی آزادی آمد، اکثر دانشجویان در جبهه کمونیست ها ماندند؛ جبهه کمونیست ها هم نهایتا توسط نیروهای سلطنت طلب، که از سوی بریتانیایی ها و آمریکایی ها حمایت می شدند، سرکوب شد.

حدود سی سال بعد، یعنی در سال 1973، قیام دانشجویان بود که به دیکتاتوری بی رحم هفت ساله نظامیان پایان داد و راه بازگشت دموکراسی را گشود.

پلیس در تظاهرات سال 1985در وقایعی که یادآور ناآرامی های کنونی در یونان است، یک نوجوان پانزده ساله را به ضرب گلوله کشت؛ این حادثه هفته ها اعتراض دانشجویی را که برخی اوقات به خشونت هم کشیده می شد، در پی داشت.

از آن زمان تا کنون میان گروه های دانشجویی و نیروهای امنیتی یونان تنش وجود داشته است و این تنش به طور ادواری به صورت زد و خورد خشونت بار و شورش تظاهر می کند.

در سال های اخیر، جرقه این گونه خشونت ها، اغلب سفر سیاستمداران آمریکایی، نشست های اتحادیه اروپا و حرکت های گروهی علیه جهانی شدن، بوده است.

اما، دانشجویان شدیدترین واکنش های خود را برای مواردی نگه می دارند که احساس می کنند مستقیما مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفته اند. البته نیروهای امنیتی نیز اغلب به خاطر برخورد شدیدی که با تظاهرکنندگان دارند، مورد انتقاد هستند.

مطالب مرتبط