تدابیر جدید برای مبارزه با رکود در اروپا و ژاپن

گوردون براون
Image caption گوردون براون گفت اعضای اتحادیه اروپا در اتخاذ این تدابیر اقتصادی اتفاق نظر داشتند

اتحادیه اروپا و ژاپن با بسته مشوق های اقتصادی برای مقابله با رکود اقتصادی موافقت کرده اند.

گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا که در اجلاس رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل صحبت می کرد گفت ارزش این مشوق ها به 260 میلیارد دلار بالغ می شود.

حمایت از فعالیت هایی که با رکود مواجهند از جمله فعالیت های ساختمانی در این مشوق ها منظور شده است.

گوردون براون گفت این توافق نشان می دهد که اتحادیه اروپا در مورد اتخاذ تدابیری برای مقابله با بحران اقتصادی اتفاق نظر دارد.

از جمله مشوق های مورد بحث، کاهش مالیات، حمایت از صنایع کوچک و کاهش احتمالی نرخ بهره است.

نخست وزیر بریتانیا افزود که در ماه های اخیر در میان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا بحث های مفصلی در مورد بهترین راه مقابله با رکود اقتصادی صورت گرفته و بسته مشوق های اقتصادی اعلام شده حاصل این مذاکرات است.

خبرنگار بی بی سی در بروکسل می گوید احتمالا کشورهای عضو این اختیار را خواهند داشت که درباره برخی تدابیر، از جمله کاهش مالیات ها رأسا تصمیم بگیرند.

در تحولی دیگر، ژاپن نیز تصمیمی مشابه تصمیم اتحادیه اروپا اتخاذ کرده و یک رشته مشوق های اقتصادی به ارزش 250 میلیارد دلار را اعلام کرده است.

تارو آسو، نخست وزیر ژاپن گفت از اکتبر گذشته که این کشور یک رشته مشوق های اقتصادی را اعلام کرد، وضعیت اقتصادی ژاپن وخیم تر شده است.

اقتصاد ژاپن که به صادرات متکی است در حال حاضر دچار رکود است.

کاهش رشد اقتصادی جهان و نیز افزایش قابل توجه ارزش ین ژاپن، عامل اصلی این رکود دانسته شده است.

مطالب مرتبط