اعتراض رسمی تاجیکستان به روسیه

تاجیکستان مقامات روسیه را متهم کرده است که آنها درخصوص حفاظت از جان شهروندان این کشور بخصوص پس از کشته شدن یک شهروند تاجیک در نزدیکی مسکو، پایتخت روسیه، اقدامات کافی اتخاذ نکرده است.

وزیر خارجه تاجیکستان گفته است که مقامات روسیه در مورد تعرض به جان شهروندان این کشور که چند مورد آن اتفاق افتاده است، بی تفاوت بوده اند.

وزارت خارجه تاجیکستان در یک یادداشت رسمی به یک مقام بلند پایه مسکو در دوشنبه از این کشور خواسته است تا کسانی را که مسئول سربریدن یک شهروند تاجیک در نزدیکی مسکو بوده اند را به پای میز محاکمه بکشاند.

سر این شهروند تاجیک هفته گذشته در یک سطل آشغال پیدا شد.

یک گروه ناسیونالیست افراطی گفته است که این گروه مسول قتل این شهروند تاجیک است.

مقامات پلیس روسیه می گویند که در این باره در حال تحقیق هستند.

یک سازمان غیردولتی حقوق بشر در روسیه می گوید که سال گذشته 74 نفر در جریان حملات نژاد پرستانه در روسه کشته شدند.