تونی بلر: چرا کاتولیک شدم؟

تونی بلر

تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا در گفتگویی با بی بی سی دلیل خود را برای پیوستن به کلیسای کاتولیک پس از استعفا از سمت نخست وزیری توضیح داده است.

آقای بلر در سال 2007 پس از این که از سمت خود کناره گیری کرد، کاتولیک شد.

او گفت اگر در مدتی که در سمت خود بود، این تغییر را می داد، جار و جنجال به وجود می آمد.

او گفته در صحنه سیاسی آمریکا، سخن گفتن از دین طبیعی است اما در بریتانیا وضع اینگونه نیست.

نخست وزیر پیشین بریتانیا در این مصاحبه گفته برخی از مردم از این که فردی که کشور را هدایت می کند، دارای ارزش های معنوی است، احساس آرامش می کردند.

او این مساله را تکذیب کرد که علت تاخیر او در پیوستن به کلیسای کاتولیک، هراس از این مساله بوده که به عنوان یک کاتولیک نمی توانست در سمت نخست وزیری باقی بماند.

آقای بلر پیش از این تغییر، پیرو کلیسای اسقفی انگلیس ( انگلیکان) بود. همسر او، شری بلر، و فرزندانش همگی کاتولیک هستند.

نخست وزیر بریتانیا در دوره صدارت خود، به طور مرتب در مراسم عشاء ربانی شرکت می کرد.

هیچیک از نخست وزیران بریتانیا کاتولیک نبودند، اگر آقای بلر در آن دوران کاتولیک می شد، به لحاظ قانونی منعی در این مورد وجود نداشت.

آقای بلر در مصاحبه با بی بی سی گفته که در دوران نخست وزیری اش از بیم این که مردم او را یک شخص 'خل وضع' تصور کنند، از صحبت درباره عقاید مذهبی خود پرهیز می کرد.

او از این که در طول دوران نخست وزیری به اعتقاداتش اشارات بیشتری نکرده، ابراز تاسف کرده است.

برخی منتقدان می گویند در دوران نخست وزیری آقای بلر، برخی اقدامات او مغایر با آموزه های کلیسا بوده است.

مطالب مرتبط