روشنفکران ترکیه و عذرخواهی از ارامنه

گروهی از استادان دانشگاه ها و روزنامه نگاران ترکیه در دادخواستی اینترنتی از ارامنه برای کشتار سال 1915 عذرخواهی کرده اند.

به نظر ارامنه و بسیاری از مورخان جهان، کشتار صدها هزار ارمنی، برابر با قتل عام است اما ترکیه این مساله را رد می کند.

سارا رینسفورد، خبرنگار بی بی سی در استانبول می گوید نویسندگان این دادخواست اینترنتی از دولت ترکیه نمی خواهند از ارمنی ها عذرخواهی کند بلکه می خواهند که در جامعه ترکیه که این مساله در آن یک "تابو" است، بحث ایجاد کنند.

عنوان این دادخواست اینترنتی "من عذر می خواهم" است که از رنج و دردی که ارامنه در سال 1915 در ترکیه عثمانی بردند، عذرخواهی می کند.

این دادخواست عمدا از عنوان جنجالی قتل عام برای این کشتارها استفاده نکرده است.

سال پیش هراند دینک، روزنامه نگار ارمنی ترکیه که بارها در این باره سخن گفته بود در برابر دفتر هفته نامه ای که کار می کرد، کشته شد.

اقدام این روشنفکران در ترکیه بی سابقه است. تا کنون درباره مساله کشتار ارامنه در ترکیه صحبت چندانی نشده و طی سال های گذشته افرادی که در این باره اظهارنظر کرده اند، از سوی مراجع قضایی تحت تعقیب قرار گرفته اند.

این گروه از روشنفکران ترک گفته اند که آنها می خواهند مساله انکار رنج ارامنه در ترکیه عثمانی را به چالش بگیرند و فضایی ایجاد کنند تا در ترکیه درباره این موضوع بحث شود.

سیاستمداران ملی گرای ترک به این اقدام واکنش نشان داده و آن را محکوم کرده اند.

بانیان این دادخواست می گویند تا کنون نامه های دلگرم کننده زیادی دریافت کرده اند.

چنگیز اختر یکی از بانیان این دادخواست می گوید تفکر و صحبت کردن در باره این مساله که ارامنه چرا و چطور از سرزمینی که چهار هزار سال در آن سکونت داشتند، ناپدید شدند، مسئولیت تمام مردم ترکیه است.

در اولین ساعات ارائه این دادخواست اینترنتی، بیش از هزار نفر آن را امضا کرده اند.

مطالب مرتبط