براون: شهرک های یهودی نشین مانعی در روند صلح است

گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا ابراز امیدوار کرده که اسرائیل و فلسطینیان بتوانند بر موضوع شهرک نشینان در کرانه غربی در آینده نزدیک فائق آیند.

آقای براون این سخنان را در پی دیدار با سلام فیاض، نخست وزیر دولت خودگردان فلسطینی در لندن بیان کرد.

او گفت: "همه بر این باور بودند که صلح امکان پذیر است." آقای براون افزود که اسرائیل باید شهرک هایی را که مانعی برای پیشرفت در روند مذاکرات صلح هستند، برچیند.

نخست وزیر بریتانیا در نشست مطبوعاتی مشترک با سالم فیاض گفت "مساله شهرک ها یکی از موانع صلح به شمار می رود و من به رهبران اسرائیلی همواره گفته ام که این مساله، مانعی است بر سر توافق میان طرفین که همگام آن را امکان پذیر می دانند."

او افزود تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی با اقتصاد با ثبات و بخش خصوصی پر رونق، یک بخش مهم از روند صلح به شمار می رود."

همزمان سمینار دو روزه ای برای سرمایه گذاری در مناطق فلسطینی در لندن برگزار شده است. نخست وزیر دولت خودگردان فلسطینی همچنین با بازرگانان برای احتمال سرمایه گذاری در مناطق فلسطینی دیدار کرده است.

قرار است اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل نیز با سفر به لندن با مقام های بریتانیایی دیدار کند.

مطالب مرتبط