زرداری: هنوز مدرکی دال بر دخالت پاکستان در بمبئی وجود ندارد

آصف علی زرداری، رئیس جمهوری پاکستان می گوید هنوز مدرک قاطعی دال بر دخالت پاکستان در حوادث خونین بمبئی وجود ندارد.

در این حادثه، افراد مسلح در شهر بمبئی هند به چند هتل و یک مرکز یهودیان هجوم برده و تعدادی از افراد را به گروگان گرفتند. در جریان این حملات بیش از 170 نفر کشته شدند.

آقای زرداری گفته شواهد آشکاری وجود ندارد که نشان دهد که این افراد مسلح از پاکستان بودند.

رئیس جمهوری پاکستان افزود اظهارات هند مبنی بر اینکه تنها بازمانده گروه مهاجم از پنجاب پاکستان است، هنوز ثابت نشده است.

متهم مورد نظر هند محمد اجمل امیر قصاب نام دارد و در هند تحت بازداشت به سر می برد.

آمریکا و بریتانیا گفته اند که شواهد روشنی وجود دارد که نشان می دهد این حملات از داخل آنجه آنها یک اردوگاه آموزشی تروریستی در داخل پاکستان خوانده اند، نشات گرفته است.

آقای زرداری در مصاحبه با بی بی سی گفته است که سازمان های اطلاعاتی غربی چنین اطلاعاتی را با پاکستان در میان نگذاشته اند.

وزیر امور خارجه هند پیشتر گفته بود که هنوز برای در اختیار گذاشتن هر نوع اطلاعاتی به پاکستان زود است.

قوانین ضد ترور

در همین حال دولت هند دو طرح ضد تروریستی برای مقابله با حوادث احتمالی آماده کرده است. در یکی از این دو طرح، ایجاد یک نهاد ملی با اختیارات گسترده برای تحقیق در مورد پرونده های تروریستی پیش بینی شده و در دیگری، بر تقویت قوانین فعلی در این مورد تاکید شده است. طبق این طرح، متهمان به شرکت در اقدام های تروریستی را می توان تا شش ماه در بند نگه داشت.

شنود مکالمات تلفنی و خطوط اینترنتی بدون اجازه دادگاه کماکان غیرقانونی است.

حزب ملی گرای بی جی ظی، بزرگ ترین حزب مخالف دولت هند گفته است که از این دو طرح حمایت می کند اما آنچه در این طرح آمده، برای مقابله با شرایط کافی نیست.

مطالب مرتبط