"تبعیض" علیه نقض کنندگان آداب اسلامی در ترکیه

حجاب در ترکیه
Image caption طبق گزارش، به زنان برای این که روسری به سر کنند فشار بیشتری وارد می شود

شواهدی که به تازگی در ترکیه به دست آمده حاکی از این است با وجود قانون اساسی سکولار ترکیه، در این کشور علیه کسانی که شعایر اسلامی را رعایت نمی کنند، تبعیض اعمال می شود.

طبق گزارش دانشگاه بسفر در استانبول و نیز به گفته شماری از پژوهشگران ترکیه، این مشکل از حزب حاکم عدالت و توسعه ناشی می شود که یک حزب راستگرای اسلامی است و حکومت را در دست دارد.

بنابر گزارش مورد بحث، انتصابات عمومی بر اساس معتقدات سیاسی و مذهبی شخص صورت می گیرد.

در این گزارش که بر اساس مصاحبه با 5 هزار نفر در ترکیه تهیه شده، به نمونه هایی از فشارهایی اشاره شده که به غیرمسلمانان و یا ملحدین وارد می شود تا برای حفظ کار و کسب خود برخی از عاداتشان را تغییر دهند.

در گزارش مورد بحث ادعا شده که انتصاب هواخواهان حزب عدالت و توسعه به پست های محلی اداری، بیمارستان ها و مدارس، جو اجتماعی ترکیه را به "طور بسیار نگران کننده ای" تغییر می دهد.

در این گزارش، صفحات متعددی به ذکر نمونه هایی از پرستارانی که به خاطر نپوشیدن روسری فقط در شیفت های شب کار می کنند یا صاحبخانه هایی که به دختران دانشجوی بدون حجاب اطاق کرایه نمی دهند پرداخته شده است. همچنین ادعا شده که از پیشرفت کارمندان دولتی که سکولار هستند جلوگیری می شود.

همچنین گفته شده که فشار زیادی به مردم برای شرکت در نماز جمعه و روزه گرفتن در ماه رمضان وارد می شود.

حزب عدالت و توسعه ریشه در اسلام سیاسی دارد ولی بر این نکته پافشاری می کند که از قانون اساسی سکولار حمایت می کند و عقاید و نقطه نظرات خود را تغییر داده است.

سال گذشته برای این که این حزب به عنوان این که خطری برای نظام سکولار ترکیه است، غیرقانونی اعلام شود تلاش هایی به عمل آمد ولی بدون نتیجه ماند.